ARAÇLARIN BOYUTLARI, ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENMESİ ESASLARI

ARAÇLARIN BOYUTLARI, ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENMESİ ESASLARI

 

 

a) Azami genişlik 

 

Araçların azami genişliği

2,55 metre

Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında                                                             

2,60 metre

Belediyelere ait troleybüsler

2,65 metre

 

b) Azami yükseklik   

                                                                                                        

Araçların azami yüksekliği

4,00 metre

 

c) Azami uzunluk

 

Otobüs dışındaki motorlu araçlarda                                                                            

12,00 metre

Römorklarda

12,00 metre

İki dingilli otobüslerde  

13,50 metre

İkiden çok dingilli otobüslerde                                                                                    

15,00 metre

Yarı römorklu araçlarda                                                                                    

16,50 metre

Mafsallı (Körüklü) otobüslerde                                                                                   

18,75 metre

Römorklu otobüslerde                                                                                                  

18,75 metre

İki römorklu katarlarda                                    

22,00 metre

 

ç) Azami ağırlıklar

 

1) Dingil ve dingil grubu ağırlıkları

 

Dingil ağırlığı en çok;

Tahriksiz tek dingilde                                                                                             

10 ton

Tahrikli tek dingilde                                                                                                 

11,5 ton

 

 

İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m)                                                              

11,5 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m)                                 

16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)                                 

18 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla) 

19 ton

İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m)                                                     

11 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m)                                 

16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)                                 

18 ton

Dingiller arası mesafe 1.8 m  veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d)                                

20 ton

Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

 

Dingiller arası mesafe  1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m)                                       

21 ton

Dingiller arası mesafe  1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m)                          

24 ton

 

 

2) Toplam ağırlıklar

 

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda                                                                 

18 ton

Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*)   

25 ton

(26 ton*)

Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde                                             

28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda                                                                             

32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda                                                      

36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 

38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda                         

40 ton

40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda                            

44 ton

 

 

 

Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş     Twitter! da Paylaş    
Yorumlar
 
 
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.