ARAÇLARIN IŞIKLARI-BOZULAN ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ
ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE KULLANILMASI
 
Karayollarında trafiğe çıkan bütün araçların Yönetmelikte gösterildiği şekilde ışık donanımı bulundurmaları ve bunları geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde ışıklarını yakmaları mecburidir.
 
ARAÇ IŞIKLARININ KULLANILMASI
 
Uzağı Gösteren Işıklar (Uzun Hüzmeli Farlar) : 
 
1- Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir.
 
Ancak sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak gördüğü ve kendi aracının da yeterli uzalıkta görülebildiği hallerde uzağı gösteren ışıklar yerine yakını gösteren ışıklar kullanılmalıdır.
 
2- Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde, uzağı gösteren ışıkların  yakılması yasaktır.
 
Uzun huzmeli farlar 100 metreyi aydınlatmalıdır.
 
Yakını Gösteren Işıklar (Kısa Hüzmeli Farlar):
 
1- Karşılaşmalarda,
2- Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde,
3- Öndeki aracı takip ederken,
4- Gece bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar,
5- Gündüz görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakılması mecburidir.
Kısa huzmeli farlar 25 metreyi aydınlatmalıdır.
 
Kuyruk ışıklarının (arka park lambası) uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılması zorunludur. 
 
Işıkların Kullanılmasında Yasaklar :
 
  • Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması,
  • Sadece park lambaları veya sis ışıkları ile araç sürülmesi,
  • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
  • Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı nitelikte ışık takılması ve kullanılması,
  • Sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında ve diğer farlarla birlikte yakılması,
  • Yönetmelik esaslarına uygun olarak takılan ışıkların da amaç dışında ve gereksiz kullanılması, Yasaktır.
 
Geçme Sırasında Işıkla Uyarma ;
 
Sellektör : uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılmasıdır.
Sürücüler geceleri, yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken, yakın ve uzağı gösteren ışıkları ard arda ve sıra ile yakarak gelişlerini haber vermek zorundadırlar.
 
Aracın arka tarafında bulanan ışıklar ; 
Arka Sinyaller Kırmızı veya Turuncu
Arka Parklar Kırmızı
Plaka Lambası Beyaz
Stop Lambaları Kırmızı
Geri Vites Lambası Beyaz
(Arka Plaka Lambası 20 m.mesafeden görülebilmelidir.
 
Aracın ön tarafında bulunan ışıklar ;
Farlar Beyaz
Ön Parklar Sarı veya Turuncu
Sis Lambası Beyaz
(Görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır)
 
YANSITICILAR
 
Reflektör: Bütün motorlu araçların, normal hava şartlarında en az 150 m uzaklıktan net olarak görülebilecek şekilde 2 adet bulundurması zorunludur. Reflektör bir kenarı 45 santim eşkenar üçgen şeklinde ve yere konulduğunda devrilmeyecek ayak yapısına sahip olmalıdır.Kamyon ve çekicilerin arkasında en az 20 cm2 büyüklüğünde, römork ve yarı römorklarda bir kenarı 15 cm eşkenar üçgen şeklinde ve içi dolu olacaktır.
 
Arızalı Araçlar
 
İşaretlenmesi
 
Bozulan araçların durumuna göre:
1- Araçların park ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde bile, diğer araç sürücüleri tarafından 150 m. mesafeden açıkça görülmediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere, diğer araç sürücülerinin 150 m. mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulması,
2- Dönemeç veya töpe üstü gibi yerlerde, kırmızı renkteki yansıtıcının veya kırmızı ışıklı cihazın, aracın ön ve arkasına en az 30 m. uzaklığa, diğer araç sürücülerinin en az 150 m. mesafeden görebilecekleri yer ve şekilde yerleştirilmesi, 
4- Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az 150 m.den net olarak görülebilecek şekilde 150x25 cm. ebadında engel işaretinin konulması, mecburidir. Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı şekilde başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulacaktır. Gerekli tedbirler alınıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları varsa bunlar yakılır.
 
Çeken ve Çekilen Araçlar
 
Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı olarak adlandırılan Özel Amaçlı Taşıtlarla çekilir.Ancak, bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım onarım yerine aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla çekilebilirler.
 
Çekilen aracın:
 
1 - Ağırlığı, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması.
2- Sürücüsünün yönetiminde bulunması.
3- Işık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması 
 
Çeken ve Çekilen Araçlarla İlgili Şartlar:
 
1- Her iki araç boş olacak, yolcu taşınmayacak,
2- İki aracın bağlantısı çelik çubuk, çelik halat veya zincirle yapılacak,
3- İki araç arasındaki mesafe 5 m.yi geçmeyecek. Bu açıklık 2,5 m.yi geçtiği takdirde, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya bez, gece kırmızı ışık veya yansıtıcı konacaktır.
4- Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklık 1 m.den fazla olmayacak, bağlantı, iki aracın birbirlerine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) yapılmış olacak.
5- Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km/s. hızdan, diğer hallerde 20 km/s. hızdan fazla hızla sürülmeyecektir.
6- Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir araçla çekilemeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir.
Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş     Twitter! da Paylaş    
Yorumlar
 
 
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.