DÖNÜŞLER-GEÇİŞ HAKKI-GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
ARAÇLARIN MANEVRALARI - DÖNÜŞLER
 
1- Sağa dönüşlerde
 
a- Dönüş işareti verilir.
b- Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girilir.
c- Hız azaltılır, 
d- Dar bir kavisle dönülür,
e- Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı verilir.
f-Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeride girilir.
 
2- Sola dönüşlerde
 
a- Dönüş işareti verilir.
b- Yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır,
c- Hız azaltılır.
d- Kavşağa geldiğinde karşıya geçen yayalara geçiş hakkı verilir.
e- Dönüşe başlamadan önce sağdan ve karşıdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkı verilir,
f- Geniş kavisle dönülür,
g- Girilen yol çok şeritli ise, en sağ şerit dışında uygun bir şeride girilir.
 
3- Dönel Kavşaklarda Dönüş
 
a- Dönüş işareti verilir.
b- Hız azaltılır.
c- Sol veya geriye dönülecekse, orta adaya yakın şeritten kavşağa girilir.
d- Sağa dönülecekse orta adaya uzak şeritten kavşağa girilir.
e- Girilecek yola yaklaşıldığında sağa dönüş işaretiyle birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkılır.
f- Dönel kavşakta geriye dönülecekse, girilecek yola yaklaşıncaya kadar bulunulan şerit muhafaza edilir.
 
Dönüş sırasında araç sürücüleri, yaya ve bisikletliler için yeşil ışık yanmakta iken, yaya ve bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, ilk geçiş haklarını engellememek şartıyla dönüşlerine devam edebilirler. Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini önceden ve uygun bir zamanda ve mesafede, dönüş işareti vererek belirtmeleri, işaretlerini manevra süresince sürdürmeleri mecburidir. İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır.
 
GERİ GİTME VE GERİ DÖNÜŞLER
 
Sürücülerin:
 
a- Bağlantı yolları, otoyollar ve tek yönlü yollarda (duraklama ve park manevrası dışında), dar taşıt yollarında geri gitme ve geri dönmeleri,Manevra dışında geriye giderken şerit değiştirmeleri,
b- Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır.
 
Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise sürücü, aracın arkasında bir gözcü bulundurmak zorundadır.
 
Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak üzere gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yerden çıkacak veya şerit değiştirecek olan araç sürücüleri, manevralarını geciktirmek zorundadırlar.
 
DURAKLANAN VE PARK EDİLEN YERDEN ÇIKARKEN;
 
Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri,
Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları,
Işıkla çıkış işareti vermeleri,
Görüş alanları dışında kalan yerler varsa veya araçları kamyon, çekici, otobüs veya römork takılı araç ise, tehlikesizce hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları,
Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayıp, güvenli durumun oluştuğuna emin olduktan sonra manevraya başlamaları ve manevra bitinceye kadar gerekli önlemleri devam ettirmeleri
Mecburidir.
 
 
 
 
KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI KURALLARI
 
Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda;
 
1- Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,
2- Doğru geçmekte olan tramvaylara,
3- Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler, bu yoldan geçen araçlara,
4- Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,
5- Tali yoldan anayola çıkan sürücüler, anayoldan gelen araçlara,
6- Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara,
7- Bir iz veya mülkten (geçiş yolundan) karayoluna çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara,
8- Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara, 
Geçiş hakkı vermek zorundadırlar.
 
Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;
 
1- Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara,
2- Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,
3- Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere
Geçiş hakkı vermek zorundadırlar.
 
Kavşağa gelen sürücüler, kavşak giriş ve çıkışlarından kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, geçiş hakkını vermek zorundadırlar.
 Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.
Sürücülerin kavşakta gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan inmeleri veya araçlarının motorlarını durdurmaları yasaktır.
 
 
 
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
 
Görev sırasında belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına geçiş üstünlüğü denir. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar:
 
1- Yaralı ve acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar, (Ambulans)
2- İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları, 
3- Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları, 
4- Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar, 
5- Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli araçlar, 
6- Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar, 
7- Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar. 
 
Bu araçlar birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü hakkı ile kavşaklarda ilk geçiş hakkını, yazılış sırasına göre kullanırlar. Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüleri, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıtyolu üzerinde yer açmak, gerekiyor ise durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek zorundadırlar. Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç sürücüleri, derhal kavşağı boşaltmak ve gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak ve bu araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek zorundadır. Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayrım işaretleriyle belirlenmemiş olan araçlar geçiş üstünlüğü hakkını, gereksiz olmamak şartı ile kendilerine taşıt yolu üzerinde yer açılmasını sağlamak üzere yeterli şekilde ses cihazlarını ve ışıklı işaretlerini kullanarak, gerektiğinde el ve kol işareti yaparak, karayolunu kullananları uyarmak suretiyle kullanılır. 
 
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ OLAN ARAÇLARIN UYARI İŞARETLERİ
 
  • Cankurtaran araçlarında, trafik genel zabıtaya ait araçlarda Mavi-Kırmızı veya Mavi
  • Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında Mavi
  • İtfaiye ve sivil savunma araçlarında Kırmızı
  • Karayolu yapısı ile kentsel yapının yapım, onarım, bakım ve işletilmesi ve karayolunun temizlenmesi işlerinde kullanılan araçlar, kurtarıcı araçlar, ağırlık ve boyutları bakımından özel izinle karayoluna çıkan ve bunlara eskortluk eden araçların üstlerinde SARI  renkli uyarı işareti bulunur. Bu işaret geçiş üstünlüğü hakkı vermez. Sarı renkli ışıklı uyarı işareti sadece bu araçların kendilerini belli etmeleri, tehlikesizce sürülmeleri ve karayolunu kullananların uyarılması amacı ile kullanılır.
 
 
 
Gelen Trafikle Karşılaşma Halinde Geçiş Kolaylığı Sağlama Kuralları
Araç sürücüleri;
     İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda; karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için yer ayırmak, aracını sağ kenara yanaştırmak, gerekli hallerde sağa yanaşıp durmak,
     Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmak, çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde de geri gitmek Zorundadırlar.
 
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa;
Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara,
Otomobil
Minibüs
Kamyonet
Otobüs
Kamyon
Arazi taşıtı
Lastik tekerlekli taraktör
iş makinelerini 
 
    sürenler yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere, geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.
 
Sürücülerin eğimli bir yolda, motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak araç sürmeleri yasaktır.
 
 
 
Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş     Twitter! da Paylaş    
Yorumlar
 
 
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.