HIZ KURALLARI

Hız Kuralları

Sürücüler, hızlarını;
1) Kullandıkları aracın cinsine,
2) Yük durumuna,
3) Yol durumuna,
4) Hava ve görüş durumuna,
5) Trafik durumuna göre ayarlamak zorundadırlar.

Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, bölünmüş karayollarında 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere,

araçların azami hız sınırları aşağıya çıkarılmıştır. İçişleri Bakanlığı hız sınırını otomobiller için 20 km/s arttırabilir.

Azami Hız Sınırları

TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI

 

ARAÇ CİNSİ

YERLEŞİM
YERİ
İÇİNDE

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

OTOYOLLARDA

ŞEHİRLERARASI
ÇİFT YÖNLÜ
KARAYOLLARINDA

BÖLÜNMÜŞ
YOLLARDA

Otomobil (M1), (M1G),

50

90

110

120

Minibüs (M2),

50

80

90

100

Otobüs (M2-M3),

50

80

90

100

Kamyonet (N1), (N1G),

50

80

85

95

Panelvan (N1)

50

85

100

110

Kamyon (N2-N3),

50

80

85

90

Çekici (N2-N3),

Motosiklet (L3),

50

80

90

100

Motosiklet (L4, L5, L7),

50

70

80

80

Motorlu Bisiklet (L1, L2, L6),

30

45

45

Giremez

Motorsuz Bisiklet

Tehlikeli madde taşıyan
  araçlar ve özel yük 
taşıma izin belgesi 
veya özel izin belgesi
  ile karayoluna çıkan 
araçlarda (Belgelerinde
  aksine bir hüküm yoksa)

30

50

50

60

Lastik tekerlekli traktörler

20

30

40

Giremez

Arızalı bir aracı çeken araçlar

20

20

30

40

İş makineleri

20

20

20

Yolun yapım, 
bakım veya 
işletilmesinden 
sorumlu kuruluştan 
izin alınmadan 
giremez

 

Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı

15 km., otoyollarda ise 40 km'dir. Araçlara römork veya yarı römork takıldığında azami hız sınırından saatte 10 km.

düşülmesi gerekir. Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkarılan araçlar, kendi sınıflarına

giren araçlara ait hızla sürülebilirler. Servis (ayak) freni bozuk araçları çeken araçlar, saatte 15 km.den fazla hızla sürülemezler.
 

 Sürücüler;

  1. Kavşaklara yaklaşırken,
  2. Dönemeçlere girerken,
  3. Tepe üstlerine yaklaşırken,
  4. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
  5. Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken,
  6. Demiryolu geçitlerine yaklaşırken,
  7. Tünellere yaklaşırken,
  8. Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,
  9. Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken,

Hızlarını azaltmak zorundadırlar.

 

 Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı % 10'a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme

şartlarının mecbur kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.

 Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içersinde aynı kuralı

5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre sonunda psiko-teknik değerlendirmeden

ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri

iade edilir.

 Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para

cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif,hapis cezası ile cezalandırılıp, cihazlarına el konulur.

 
Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş     Twitter! da Paylaş    
Yorumlar
 
 
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.