Trafik ve Çevre Bilgisi
TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ
TRAFİK İLE İLGİLİ KURULLAR KURULUŞLAR VE KOMİSYONLAR
TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ
TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR
BİLGİ İŞARETLERİ
TRAFİK İŞARETLERİ
DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARETLERİ
TRAFİK GÖREVLİSİNİN İŞARETLERİ
IŞIKLI TRAFİK İŞARETLERİ
ARAÇ SÜRME YASAĞI
ARAÇ SÜRME YASAĞI Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olarak karayolunda araç sürmek yasaktır. Bu hükme uymayanlar derhal araç kullanmaktan men olunur ve mahkemeye sevk edilir. Mahkemece hafif para, 6 ay hafif hapis ve sürücü belgesinin iptali ile cezalandırılır. Yapılan tespit sonucunda 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kulland.
YOL ÇİZGİLERİ
HIZ KURALLARI
Hız Kuralları Sürücüler, hızlarını; 1) Kullandıkları aracın cinsine, 2) Yük durumuna, 3) Yol durumuna, 4) Hava ve görüş durumuna, 5) Trafik durumuna göre ayarlamak zorundadırlar. Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, bölünmüş karayollarında 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere, araçların azami hız sınırları aşağıya çıkarılmış.
TRAFİK İŞARET LEVHALARI
DÖNÜŞLER-GEÇİŞ HAKKI-GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Araçların Manevraları (Dönüşler) 1- Sağa dönüşlerde a- Dönüş işareti verilir. b- Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girilir. c- Hız azaltılır, d- Dar bir kavisle dönülür, e- Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı verilir. f-Dönülen karayolunun gi.
TAKİP MESAFESİ VE GEÇME KURALLARI
Öndeki Aracı Geçme Öndeki aracı geçecek sürücülerin: 1- Arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına, 2- Geçilecek olan aracın bir başka aracı geçip-geçmediğine, 3- Geçme için kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına, 4- Geçişin, geçilen araç için bir güçlük doğurmamasına, 5- Araçla.
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.