Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

 

YAŞ ŞARTI
 
A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,
B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
YAŞLARINI GÜN AY YIL OLARAK DOLDURMUŞ OLMALARI ŞARTTIR.
 
 
ÖĞRENİM ŞARTI
 
Sürücü belgesi alacakların ilkokulu bitirmiş bulunmaları gerekmektedir.
(ÖĞRENİM ŞARTI İLE İLGİLİ OLARAK YENİ TASARI GÜNDEMDE)
 
SAĞLIK ŞARTLARI
 
Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirtilen hekimden sürücü olur raporu almaları zorunludur. Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur.
 
 
HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI
    Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
    f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı :
    Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 
    Zorunludur.
 
Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş     Twitter! da Paylaş    
Yorumlar
 
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.