TAKİP MESAFESİ VE GEÇME KURALLARI

Takip Mesafesi

Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafeden

takip etmek zorundadırlar. Örneğin, 90 km/s. hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45 m. dir. Takip mesafesi

aynı zamanda, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde, 88-89 yöntemi kullanılır.

(Bu sayılar aralıksız söylendiğinde aradan iki saniye geçmektedir.) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında

diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip mesafesinden

az olamaz.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında diğer araçları en az 50 m. den  takip etmek zorundadırlar.

Tehlikeli madde taşıyan iki araç arasında 80 m.mesafe olmalıdır.

 
 
ÖNDEKİ ARACI GEÇME
 
Öndeki aracı geçecek sürücülerin:
 
1- Arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına,
2- Geçilecek olan aracın bir başka aracı geçip-geçmediğine,
3- Geçme için kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,
4- Geçişin, geçilen araç için bir güçlük doğurmamasına,
5- Araçların hız farkları ve uzunlukları itibariyle geçiş için yeterli mesafenin bulunup bulunmadığına, dikkat etmeleri zorunludur.
 
 
yes Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır.
yes Sol dönüş işareti verilir, geçilecek araç sürücüsü gündüz korna ile, gece selektör ile uyarılır.
yes Geçilecek araca takip mesafesi kadar mesafe önce sol şeride geçilir.
yes Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde gidilir.
yes Sağ dönüş işareti verildikten sonra sağ şeride girilerek geçiş tamamlanır.
 
 
Ancak;
 
Sola dönüş yapmak için yolun soluna yanaşan aracın, yolun ortasından giden tramvayların, görev gereği yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların, sağından geçilebilir. Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.
 
GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER
 
1- Geçmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerler,
2- Görüş yetersizliği olan tepe üstlerine, dönemeçlere yaklaşırken,
3- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
4- Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken,
5- Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü köprü ve tünellerde,
Öndeki bir aracı geçmeleri yasaktır.
 
 
GEÇİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN UYACAĞI KURALLAR
 
1- İki yönlü, iki şeritli yollarda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, Dörtten fazla şeritli ve bölünmüş yollarda bulunduğu şeridi izlemek,
2- Hızını artırmamak,
3- Dar taşıt yollarında, trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitmek sebebiyle kendilerini geçmek isteyen araçlara geçme kolaylığı sağlamak, gerekirse yavaşlamak veya durmak, zorundadır.
 
Sürücülerin arkadaki araca dönüş ışıklarıyla geç işareti vermeleri yasaktır. Geçilen araç sürücülerinin, kendilerini geçmek isteyen sürücülere karşı yol vermemeleri, hız arttırmaları ve sola dönüşe geçmeleri yasaktır.
 
Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş     Twitter! da Paylaş    
Yorumlar
 
 
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.