06/09/2014 SINAVI
1 - • Sıkıntı veya nefes darlığı ••Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? A - Reflü B - Kalp spazmı C - Kalp durması D - Solunum durması 2 - Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir? A - Başını her zaman düz tutması B - Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi C - Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması D - Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi 3 - Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A - Yarası sarılarak uyutulur. B - Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C - Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D - Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. 4 - İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? A - Dolaşım sistemini B - Hareket sistemini C - Sindirim sistemini D - Solunum sistemini 5 - Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir? A - Kan basıncının düşmesi B - Bilinç seviyesinin artması C - Cildin soğuk ve nemli olması D - Dudak çevresinin morarması 6 - Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir? A - Bilincin kısa süreli kapanması B - Ağrılı uyaranlara cevap vermesi C - Yüzde solgunluk ve baş dönmesi D - Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması 7 - Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? A - Koma B - Üşüme C - Bayılma D - Terleme 8 - Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A - Eklem bölgesi olmasına B - Kalp seviyesinde bir bölge olmasına C - Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına D - Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına 9 - Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir? A - 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra B - 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra C - 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası D - 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası 10 - • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi ••Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? A - Olay yerini değerlendirmenin B - Sağlık personeli niteliği kazanmanın C - Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin D - Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin 11 - Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A - Solunumun güç olması B - Vücutta morarma olması C - Nabız atımlarının olmaması D - Kazazedenin bilincini kaybetmesi 12 - Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir? A - Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması B - İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması C - Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması D - İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması 13 - Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? A - Burkulan bölgeye masaj yapılması B - Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi C - Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması D - Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması 14 - Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır? A - B - C - D - 15 - Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? A - Virajlı B - Eğimli C - Kasisli D - Kaygan 16 - Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir? A - B - C - D - 17 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını B - Duraklama ve park etme yasağını C - Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu D - Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini 18 - Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A - Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. B - Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. C - Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. D - Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. 19 - Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir? A - Sola dönebilir. B - Sağa dönebilir. C - İleri yönde devam edebilir. D - Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir. 20 - Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir? A - B - C - D - 21 - Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A - 5 B - 20 C - 30 D - 50 22 - Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? A - B - C - D - 23 - Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? A - Şerit değiştirmelerde B - Bir aracın geçilmesi esnasında C - Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde D - Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde 24 - Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A - 1 B - 2 C - 3 D - 4 25 - Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A - Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. B - Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. C - Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. D - Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. 26 - I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 27 - Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur? A - Otobüs B - Traktör C - Motosiklet D - Kamyon 28 - Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir? A - Hız limitlerini aşmak B - Alkollü araç kullanmak C - Trafik levhalarını önemsemek D - Yorgun ve dalgın olmak 29 - Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A - Batı B - Doğu C - Kuzey D - Güney 30 - Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? A - Takip mesafesi B - Geçiş mesafesi C - İntikal mesafesi D - Görüş mesafesi 31 - Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A - Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması B - Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması C - Zarar verdiği aracın sahibini bulması D - Trafik görevlisine haber vermesi 32 - I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir? A - I ve II B - I ve III C - II ve III D - I, II ve III 33 - Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? A - Aynı B - Yarısı kadar C - 10 km/saat daha az D - 10 km/saat daha fazla 34 - Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A - 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması B - 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması C - 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi D - 2 numaralı aracın hızını artırması 35 - Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 36 - Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? A - Hızını artırarak kavşağa girmesi B - Uygun mesafede mutlaka durması C - Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi D - Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi 37 - Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A - İş makinesi, otomobile B - Otomobil, iş makinesine C - Şeridi daralmış olan, diğerine D - Dingil ağırlığı az olan, diğerine 38 - Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A - Sadece para cezası verilir. B - Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. C - Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. D - Sürücü belgesine süresiz olarak el konur. 39 - Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A - Geçiş hakkını kendi kullanmalı B - Hızlanarak yoluna devam etmeli C - 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli D - Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı 40 - Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir? A - Şerit B - Kara yolu C - Geçiş yolu D - Bağlantı yolu 41 - Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır? A - Alternatörün B - Distribütörün C - Akü kutup başının D - Marş motorunun 42 - Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar? A - Yağ filtresi B - Yakıt filtresi C - Polen filtresi D - Ekran filtresi 43 - Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A - Lastik hava basınçlarının yetersiz olması B - Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması C - Ön düzen ayarlarının bozuk olması D - Frenlerin ayarsız olması 44 - Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A - Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak B - Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek C - Motorun erken ısınmasını sağlamak D - Yakıt tüketimini artırmak 45 - Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır? A - Sis lambaları B - Plaka lambaları C - İç aydınlatma lambaları D - Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları 46 - Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? A - Şaft B - Aks C - Volan D - Kavrama 47 - Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? A - 1. zaman B - 2. zaman C - 3. zaman D - 4. zaman 48 - Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? A - Arka sis lambası B - Kısa hüzmeli farlar C - Uzun hüzmeli farlar D - Sol sinyal lambaları 49 - Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A - El freni bırakılır. B - Vites boşa alınır. C - Debriyaja basılır. D - Tekerleklere takoz konulur. 50 - Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? A - Akü şarj ikaz ışığı B - Yağ basıncı ikaz ışığı C - Isıtma bujisi ikaz ışığı D - El freni çekili ikaz ışığı  
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.