10/01/2015 SINAVI
1 - Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A - Dik oturuş B - Sırtüstü yatış C - Baş geride yarı oturuş D - Yarı yüzüstü yan yatış 2 - Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A - Omurgasında kırık olan B - Kaburgasında kırık olan C - Birinci derece yanığı olan D - Kolunda yara ve kırık olan 3 - Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? A - Kendi can güvenliğini riske atması B - Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi C - Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması D - Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi 4 - Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır? A - Kürek kemiği B - Ön kol kemiği C - Kaburga kemiği D - Köprücük kemiği 5 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC´si içinde yer almaz? A - Kırıkların tespit edilmesi B - Dolaşımın değerlendirilmesi C - Solunumun değerlendirilmesi D - Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi 6 - Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? A - Sindirim sistemi B - Dolaşım sistemi C - Boşaltım sistemi D - Solunum sistemi 7 - Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? A - 40 B - 60 C - 80 D - 100 8 - Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A - Şok pozisyonu B - Yarı oturuş pozisyonu C - Baş geri-çene yukarı pozisyonu D - Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon 9 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A - Burun kanamaları B - Atardamar kanamaları C - Kılcal damar kanamaları D - Toplardamar kanamaları 10 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A - İlaçla tedavi etmek B - Durumun kötüleşmesini önlemek C - Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak D - Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak 11 - Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 12 - Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir? A - Rastgele hareket ettirilmesi B - Hava yolu açıklığının sağlanması C - Kanama varsa, hemen durdurulması D - Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi 13 - Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? A - Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak B - Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak C - Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak D - Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak 14 - Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? A - Durmadan dikkatli geçmeli B - İlk geçiş hakkını yayalara vermeli C - Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli D - Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli 15 - Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir? A - B - C - D - 16 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Traktörün geçebileceğini B - Traktörün giremeyeceğini C - Traktörlerin park edebileceğini D - Sadece traktörün girebileceğini 17 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Yaya yolunu B - Yaya geçidini C - Yola yayanın çıkabileceğini D - Yola yayanın giremeyeceğini 18 - Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir? A - B - C - D - 19 - Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Bölünmüş yola gireceğini B - Tali yol kavşağına yaklaştığını C - İki yönlü yol kesimine yaklaştığını D - İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu 20 - Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir? A - B - C - D - 21 - Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A - Trafik görevlisine B - Işıklı trafik işaret cihazına C - Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına D - Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına 22 - I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak Bağlantı yolları üzerinde ...verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 23 - Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur? A - Sis ışıklarının B - Park ışıklarının C - Acil uyarı ışıklarının D - Uzağı gösteren ışıkların 24 - Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A - Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında B - Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde C - Motoru bakımdan geçirildiğinde D - Sahibi değiştiğinde 25 - Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez? A - Aşırı hız yapmak B - Alkollü araç kullanmak C - Emniyet kemeri takmak D - Elinde cep telefonuyla araç kullanmak 26 - Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler? A - Gece körlüğü B - Renk körlüğü C - İki gözü görmeyen D - Monoküler (tek gözü gören) 27 - Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir? A - Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi B - Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi C - Özel araç kullanımının teşvik edilmesi D - Çevre eğitimine ağırlık verilmesi 28 - Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir? A - Otobüs B - Kamyon C - Otomobil D - Lastik tekerlekli traktör 29 - Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir? A - 120 B - 110 C - 90 D - 80 30 - Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır? A - Yalnız 4 B - 1 ve 7 C - 1, 3 ve 6 D - 2, 6 ve 7 31 - Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A - Hız sınırlarına uyması B - Trafik görevlisine bilgi vermesi C - Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması D - Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması 32 - Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? A - Şerit değiştirmek yasaktır. B - Öndeki aracı geçmek yasaktır. C - Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. D - Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir. 33 - Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A - İstediği şeridi B - 1 numaralı şeridi C - 2 numaralı şeridi D - 3 numaralı şeridi 34 - Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? A - Takip mesafesi B - Geçiş mesafesi C - Görüş mesafesi D - İntikal mesafesi 35 - Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır? A - 1,5 B - 2,5 C - 3,5 D - 4,5 36 - Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? A - Otobüs B - Traktör C - At arabası D - İş makinesi 37 - Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A - Otobüse B - Otomobile C - İş makinesine D - Lastik tekerlekli traktöre 38 - Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır? A - Polen filtresi B - Park sensörü C - Emniyet kemeri D - Açılabilir tavan 39 - Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir? A - Banket B - Terminal C - Hemzemin geçit D - Taşıt yolu (Kaplama) 40 - Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? A - Araçların muayenelerini yapmak B - Sürücülerin belgelerini vermek C - Muayene istasyonlarını denetlemek D - Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak 41 - I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü.. verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 42 - Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A - Fren hidroliğinin eksilmesi B - Karterde yağın kalmaması C - Depodaki yakıtın azalması D - Radyatörde antifrizin olmaması 43 - Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir? A - Asit B - Alkol C - Saf su D - Antifriz 44 - Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır? A - Flaşör B - Sigorta C - Far anahtarı D - Sinyal ampulü 45 - Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur? A - Antifriz B - Motor yağı C - Fren hidroliği D - Motor soğutma suyu 46 - Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir? A - B - C - D - 47 - Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A - Fren B - Motor C - Egzoz D - Diferansiyel 48 - Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? A - Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma B - Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma C - Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz D - Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz 49 - Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? A - Buji B - Manifold C - Teker jantı D - Vites kutusu 50 - Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A - Radyatör peteklerinin tıkanmasına B - Şarj lambasının yanmasına C - Yakıt tüketiminin artmasına D - El freninin arızalanmasına  
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.