13/12/2014 SINAVI
1 - Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A - Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak B - Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek C - Dik oturur şekilde pozisyon vermek D - Sert bir zemine sırtüstü yatırmak 2 - Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? A - 40 B - 60 C - 80 D - 100 3 - I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması ..Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 4 - Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A - Kan B - Kalp C - Eklemler D - Kan damarları 5 - Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A - Kırık B - Çıkık C - Zorlama D - Burkulma 6 - Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A - Mevcut araç-gereçlerle yapılması B - Hayat kurtarıcı uygulamalar olması C - Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması D - Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi 7 - İlk yardımın ABC´si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder? A - Solunumun değerlendirilmesini B - Kan dolaşımının değerlendirilmesini C - Sindirim sisteminin değerlendirilmesini D - Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini 8 - Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? A - Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması B - Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi C - Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması D - Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması 9 - Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir? A - Titreme B - Zindelik C - Yorgunluk D - Aniden acıkma 10 - I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar..Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? A - Yalnız I doğru B - Yalnız II doğru C - Her ikisi de doğru D - Her ikisi de yanlış 11 - Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? A - Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması B - Kanayan yere sıcak uygulama yapılması C - Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması D - Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi 12 - I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi.. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 13 - İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır... İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A - Şokun engellenmesini B - Kanamanın durdurulmasını C - Zihinsel aktivitenin korunmasını D - Sindirim işlevinin rahat olmasını 14 - Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? A - Dur B - Yolver C - Ayrılma şeridi D - Tırmanma şeridi 15 - Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir? A - B - C - D - 16 - Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur? A - I ve II B - III ve IV C - I, II ve III D - I, II, III ve IV 17 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Taşıt yolunun soldan daralacağını B - Taşıt yolunun sağdan daralacağını C - Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını D - İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini 18 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A - Demir yolu alt geçidine B - Demir yolu üst geçidine C - Kontrollü demir yolu geçidine D - Kontrolsüz demir yolu geçidine 19 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu B - Hız sınırlaması sonunu C - Geçme yasağı sonunu D - Park yasağını 20 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Kamyon garajını B - Kamyonun giremeyeceğini C - Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini D - Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini 21 - Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A - Durmadan, dikkatli geçmeli B - Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı C - Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli D - Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli 22 - Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir. A - 4 B - 3 C - 2 D - 1 23 - Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir? A - Durma B - Bekleme C - Duraklama D - Park etme 24 - Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir? A - Renk körlüğü B - Alkol bağımlılığı C - Psikotrop madde bağımlılığı D - Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi 25 - I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası... Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur? A - I ve II B - I ve III C - II ve III D - I, II ve III 26 - Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir? A - Sis ışıkları B - Park ışıkları C - Acil uyarı ışıkları D - Uzağı gösteren ışıklar 27 - Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A - Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak B - Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak C - Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek D - Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak 28 - Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A - Yakıt sarfiyatının artmasına B - Çevre kirliliğinin azalmasına C - Gürültü kirliliğinin artmasına D - Trafik yoğunluğunun artmasına 29 - Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir. A - Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır. B - Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır. C - Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır. D - Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır. 30 - Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A - İşaret vermeden şerit değiştirmesi B - Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi C - Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması D - Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi 31 - Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A - Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar B - Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar C - Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar D - Araç uzunluğunun üç katı kadar 32 - Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? A - 120 B - 110 C - 100 D - 80 33 - Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A - Sağa sinyal vermesi B - Yayaların geçişini beklemesi C - Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi D - Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi 34 - Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A - Otomobil, kamyona B - Kamyon, otomobile C - Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine D - Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine 35 - Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A - 2 numaralı aracın geçmesini beklemek B - Hızlanarak yoluna devam etmek C - Sağa dönüş işareti vermek D - Dar bir kavisle dönmek 36 - Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A - Otomobilin tali yolda olması B - İtfaiye aracının ana yolda olması C - İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması D - İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması 37 - Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır? A - 5 yıl B - 2 yıl C - 1 yıl D - 6 ay 38 - Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A - Yalnız 1 B - Yalnız 3 C - 1 ve 3 D - 2 ve 4 39 - Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir? A - Sağlık Bakanlığı B - Devlet Planlama Teşkilatı C - Emniyet Genel Müdürlüğü D - Karayolları Genel Müdürlüğü 40 - Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir? A - Banket B - Ana yol C - Tali yol D - Bölünmüş yol 41 - Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A - Termostat çıkartılmalı B - Eskimiş bujiler değiştirilmeli C - Lastiklerin hava basıncı indirilmeli D - Motor yüksek devirde çalıştırılmalı 42 - Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir? A - B - C - D - 43 - Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A - Aracın düz zeminde olmasına B - Aracın yan tarafına eğik olmasına C - Aracın ön tarafının kalkık olmasına D - Aracın arka tarafının kalkık olmasına 44 - Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A - Yağ seviyesine B - Antifriz seviyesine C - Elektrolit seviyesine D - Hidrolik yağ seviyesine 45 - Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir? A - Motorun yağ yakmasına B - Motorun sarsıntılı çalışmasına C - Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına D - Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına 46 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A - Şaft B - Tekerlek C - Motor D - Vites kutusu 47 - Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir? A - Mavi B - Beyaz C - Yeşil D - Kırmızı 48 - I- LPG II- Benzin III- Motorin... İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? A - Yalnız I B - I ve II C - II ve III D - I, II ve III 49 - Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A - Karterdeki yağ miktarını B - Depodaki yakıt miktarını C - Soğutma suyu sıcaklığını D - Radyatördeki su seviyesini 50 - Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A - Antifriz B - Benzin C - Asitli su D - Motorin  
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.