18/10/2014 SINAVI
1 - Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? A - Felç B - Kriz C - Koma D - Bayılma 2 - Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A - Şoka karşı önlem alınması B - Yaşam bulgularının kontrol edilmesi C - Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması D - Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması 3 - Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? A - Karın yaralanmalarında B - Bacak yaralanmalarında C - Göğüs yaralanmalarında D - Omurga yaralanmalarında 4 - • Yangın tehlikesi ••Patlama durumu ••Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır? A - Rentek manevrası B - Sırtta taşıma yöntemi C - İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma D - Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi 5 - Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir? A - Kafatası eklemlerinde B - Hareketli eklem yerlerinde C - Diz ile kalça arasındaki kemikte D - Dirsek ile omuz arasındaki kemikte 6 - Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır? A - Hareket sistemi B - Sindirim sistemi C - Dolaşım sistemi D - Solunum sistemi 7 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC´si içinde yer almaz? A - Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi B - Kan dolaşımının değerlendirilmesi C - Solunumun değerlendirilmesi D - Sindirimin değerlendirilmesi 8 - Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A - Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm) B - Karnın sol üst bölgesi (3 cm) C - Göğüs kemiğinin ortası (5 cm) D - Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm) 9 - Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? A - Hiç zaman kaybetmeden, hemen B - Araç sabit bir hâle getirildikten sonra C - Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra D - Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra 10 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? A - Trafikteki kaza sayısının azaltılması B - İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması C - Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi D - Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi 11 - Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? A - Tam tıkanma B - Kısmi tıkanma C - Damar tıkanması D - Solunum durması 12 - Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir? A - Deride kızarıklık olması B - Bilinç seviyesinin artması C - Vücut sıcaklığının artması D - Nabzın hızlı ve zayıf olması 13 - İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A - Ağızından ılık içecekler verilmesi B - İlk yardımın ABC´sinin uygulanması C - Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması D - Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi 14 - Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A - Aralıklı yanıp sönen sarı ışık B - Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık C - Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık D - Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık 15 - Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? A - B - C - D - 16 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Yolda gizli buzlanma olabileceğini B - Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını C - Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını D - Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu 17 - Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A - Hızını artırması B - Hızını azaltması C - Duraklama yapmaması D - Takip mesafesini artırması 18 - Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Bisiklet girişinin yasak olduğunu B - Motosiklet girişinin yasak olduğunu C - Sadece motosikletlilerin girebileceğini D - Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu 19 - Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? A - B - C - D - 20 - Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A - Yol çizgileri B - Işıklı işaret cihazları C - Trafik polisinin sayısı D - Kara yolundaki taşıt sayısı 21 - Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır? A - 5 B - 10 C - 15 D - 20 22 - Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir? A - Yayalara su sıçratılması B - Hız kurallarına uyulması C - Diğer sürücülerin korkutulması D - Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması 23 - Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir? A - B - C - D - 24 - Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A - Geçme yaparken sinyal verilmesi B - Yaya yolunda sürülmesi C - Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D - Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi 25 - Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? A - Yalnız I B - I ve II C - II, III ve IV D - I, II, III ve IV 26 - Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A - 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi B - 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi C - 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi D - 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi 27 - Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A - Korkutmadan uyarması B - Ses tonunun sabit olması C - Uyarı amacı dışında kullanılması D - Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması 28 - Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A - Hafif hapis cezası B - Sadece ceza puanı C - Trafikten men cezası D - Para cezası ve ceza puanı 29 - Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? A - B - C - D - 30 - Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? A - B B - C C - D D - E 31 - Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir? A - Kasko sigortası yoksa B - Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa C - Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa D - Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa 32 - Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A - Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi B - Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi C - Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi D - Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi 33 - Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A - Hızını artırması B - Kesik çizgi tarafına yaklaşması C - Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması D - Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması 34 - Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A - Hızını azaltması B - Sabit hızla seyretmesi C - Durup, kavşağı kontrol etmesi D - Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi 35 - Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır? A - Çekici B - Otobüs C - Otomobil D - Kamyonet 36 - Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A - 2 - 1 - 3 B - 2 - 3 -1 C - 3 - 1 - 2 D - 3 - 2 - 1 37 - Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A - 40 B - 30 C - 20 D - 10 38 - Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A - Geçiş hakkı kurallarına uyması B - Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi C - Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi D - Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi 39 - Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? A - Virajı alamayan aracın devrilmesi B - Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması C - Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması D - Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi 40 - Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir? A - Saygı B - Uyum C - Bencillik D - Hoşgörü 41 - Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir? A - B - C - D - 42 - Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? A - B - C - D - 43 - Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur? A - Motor yağı B - Fren hidroliği C - Akü elektroliti D - Cam suyu antifrizi 44 - Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A - Aracın sola döneceğini B - Aracın sağa döneceğini C - Araçta frenleme yapıldığını D - Aracın geri gelmekte olduğunu 45 - Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A - Klimanın açılması B - Koltuğun ayarlanması C - Aynaların ayarlanması D - Emniyet kemerinin takılması 46 - Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A - Aracın yükü ve ağırlığı artırılır. B - Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. C - Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. D - Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. 47 - Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A - El freni çekilir. B - El freni bırakılır. C - Debriyaja basılır. D - Vites boşa alınır. 48 - Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A - Motor gücünün artması B - Motorun çabuk soğuması C - Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi D - Motorun normal çalışmasını sürdürmesi 49 - Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır? A - Hidrolik yağı B - Sadece hava C - Sadece yakıt D - Yakıt-hava karışımı 50 - Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır? A - Egzoz supabı B - Egzoz manifoldu C - Katalitik konvertör D - Egzoz susturucusu  
Fırsatlarmızdan Haberdar Olunuz.